Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie.

De inhoud van deze site is niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen dan Nederland. De gegevens dienen niet te worden gezien als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een accountant, belastingadviseur, jurist, consulent of andere professional. Voor een advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met een van onze gecertificeerde deskundigen.

Bergman Finance is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De bezoeker dient zich te realiseren dat bepaalde links leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Bergman Finance. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Bergman Finance niet aansprakelijk. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Bergman Finance.

Het Nederlands recht is van toepassing.

Voor technische op- of aanmerkingen kunt u een e- mail sturen naar onze Webmaster.