Formulieren

Dienstverleningsdocument

Financiële dienstverleners moeten voorafgaand aan het verlenen van een financiële dienst een dienstverleningsdocument (DVD aan de klant verstrekken. Dit geldt voor diensten die sinds 1 januari 2013 onder het provisieverbod vallen.

In het dienstverleningsdocument vindt u meer informatie over de kosten en de beschrijving van de werkzaamheden van de adviseur.
Download document

Hieronder treft u de dienstverleningsdocument per dienst aan.
Klik hier om contact met ons op te nemen.